Aktualności

Firma Murata dodaje do linii produktów GQM serię niskostratnych monolitycznych kondensatorów ceramicznych na napięcie nominalne 500 V wykorzystujących jednocześnie technologię niskostratnego dielektryka i metalowych elektrod o obniżonych stratach. Kondensatory te są przeznaczone do układów wysokiej częstotliwości. GQM22 jest pierwszą na świecie serią kondensatorów MLCC na napięcie nominalne 500 V wykorzystującą elektrody metalowe dla zapewniania wysokiego współczynnika dobroci, doskonałej tolerancji i charakterystyk wysokoczęstotliwościowych.
Firma Murata rozszerza ofertę wiodących na rynku miniaturowych termistorów NTC (rezystorów o ujemnym współczynniku temperaturowym) o wykonania NCP charakteryzujące się ultrawąską tolerancją. Wersje o tolerancji ±0.5% są obecnie wykonywane na standardowy, przemysłowy i motoryzacyjny zakres temperatur pracy. Termistory o tak niskiej tolerancji są doskonałą alternatywą pod względem kosztów dla rozwiązań wymagających wysokiej dokładności, które są obecnie projektowane w oparciu o układy scalone.
Firma LCR Electronics, wiodący producent wysokiej jakości obudów dla rynku wojskowego, telekomunikacyjnego i innych zastosowań komercyjnych oraz producent filtrów EMI i produktów elektronicznych, dodała do swojej oferty kilka małych, wzmacnianych obudów w standardzie MicroTCA do szerokiej grupy wytrzymałych obudów dla standardów VME, CompactPCI i VPX, zapewniając pełną elastyczność dla środowisk przemysłowych, komercyjnych i militarnych.

Strona 9 z 17