Mechanika

Nitownica stacjonarna pneumatyczna do nitonakrętek

 nitownica automatyczna nitonakretki1
Nitownica stacjonarna do montażu pojedynczego lub grupowego nitonakrętek.P rzystosowana do pracy z nitonakrętkami M3÷M12.
Nitownica może być uruchamiana za pomocą pedału lub przyciskiem na tablicy sterowniczej. W przypadku użycia kilku nitownic montowane są one na stole roboczym wg. projektu Klienta. Minimalna odległość między dwoma nitownicami wynosi 52 mm.
Model seryjny nitownicy stacjonarnej składa się z: rozdzielnicy elektrycznej z pedałem, zespołu głowic, urządzenia wspomagającego, zespołu pneumatycznego.