Tubtara® ATO

Round shank
Anti-turn head (extra high torque-to-turn values)
Open end

 

Tubtara ATO d  Tubtara ATO

Steel

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L + K
L OTWÓR
b+0,1
d D K A T kg/1000 PUDEŁKO KOD
M6 ATO30 0,5 - 3,0  16,00 14,50 9,00 9,00 14,0 1,50 1,80 6,25 4,60 1 750 526 1029
M8 ATO30 0,5 - 3,0  18,00 16,00 11,00 11,00 17,0 2,00 2,30 7,50 7,40 1 200 528 1022
M10 ATO35 0,8 - 3,5  23,00 21,00 13,00 13,00 19,0 2,00 3,00 8,75 11,40 750 520 1609

Stainless Steel 304

GWINT TYP ZAKRES
E
DŁUGOŚĆ
L + K
L OTWÓR
b+0,1
d D K A T kg/1000 PUDEŁKO KOD
M6 ATO30 0,5 - 3,0  16,00 14,50 9,00 9,00 14,0 1,50 1,80 6,25 - -
M8 ATO30 0,5 - 3,0  18,00 16,00 11,00 11,00 17,0 2,00 2,30 7,50 7,40 1 200 548 1010
M8 ATO55 3,0 - 5,5  20,50 18,50 11,00 11,00 17,0 2,00 2,30 7,50 7,80 1 000 548 1020
M10 ATO35 0,8 - 3,5  23,00 21,00 13,00 13,00 19,0 2,00 3,00 8,75 11,30 750 540 1600

tool to position

 

 

 

 

 

 

All dimensions in mm - Technical data subject to modification