Mechanika

Zgrzewanie kondensatorwe sterowane numerycznie (CNC)