Aktualności

Przemysł związany z towarami konsumpcyjnymi przyjął na siebie zadanie upraszczania rzeczy codziennego użytku i, dzięki temu, ułatwiania życia. Dzisiaj, mikroprocesory są stosowane w urządzeniach gospodarstwa domowego: od pralek do prania i suszarek do pieców indukcyjnych.
Ceramiczne rezonatory CSTCE-XK produkcji Muraty zostały zaakceptowane przez takich producentów jak Cypress, SMSC, NXP i NEC Electronics do użytku w układach scalonych w kontrolerach USB, mikrokontrolerach i urządzeniach nadawczo-odbiorczych ich produkcji. Rezonatory te są również kompatybilne z układami scalonymi innych producentów. Jest to kolejny przykład rezonatorów ceramicznych, które stanowią alternatywę dla rezonatorów kwarcowych, przy zachowaniu wszystkich ich właściwości, z dodatkowymi zaletami w trakcie procesu wytwarzania.
Tak, pyroelektryczne czujniki podczerwieni do montażu powierzchniowego są już dostępne – oczywiście w firmie Murata! Pierwsze na świecie pyroelektryczne czujniki podczerwieni (PIR) przystowane do montażu powierzchniowego (SMD) mają wszystkie zalety elementów w obudowach SMD, jak również kilka innych, które nie od razu przychodzą na myśl. Produkowane w firmie Murata czujniki serii IRS-A200ST01-R1 są zbliżone swymi parametrami do ideału, pozbawione praktycznie wszystkich wad dotychczas stosowanych wersji z wyprowadzeniami.
W odpowiednich zastosowaniach mogą usprawnić montaż. Montowane na stałe wciskane łączniki zapewniają połączenia gwintowane bardzo cienkich blach. Metoda ta umożliwiła opracowanie wielu nowych konstrukcji blaszanych. Elementy wciskane znalazły trwałe zastosowanie w najważniejszych gałęziach przemysłu takich jak telekomunikacja, elektronika, budowa maszyn, przemysł samochodowy, lotnictwa, wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe połączenie gwintowe do cienkiej blachy, płytki obwodu drukowanego czy elementu z tworzywa.
Firma Seen Distribution została oficjalnym dystrybutorem renomowanego producenta baterii litowych – Xenoenergy. Oferta obejmuje szeroki zakres baterii o napięciu nominalnym 3,6V w rozmiarach:- 1/2 AA, 2/3 AA, AA, C, D. Temperaturowy zakres pracy: -55 +85C (ew. do 130C, wyższe temperatury – na życzenie). Bardzo dobre parametry przy pulsowej charakterystyce rozładowywania baterii.
Firma Seen Distribution została oficjalnym dystrybutorem renomowanego producenta transformatorów Hahn. Oferta obejmuje transformatory o następującej charakterystyce: zakres mocy: 0,35 – 200 VAnapięcie na uzwojeniu pierwotnym: 12 – 440 Vnapięcie na uzwojeniu wtórnym: pojedyncze: 6 – 24 Vpodwójne: 2 x 6V do 2 x 24 Vklasa temperaturowa: T70 OC, T40 OC
Firma Seen Distribution została oficjalnym dystrybutorem renomowanego producenta transformatorów Hahn. Oferta obejmuje transformatory o następującej charakterystyce: zakres mocy: 0,35 – 200 VAnapięcie na uzwojeniu pierwotnym: 12 – 440 Vnapięcie na uzwojeniu wtórnym: pojedyncze: 6 – 24 Vpodwójne: 2 x 6V do 2 x 24 Vklasa temperaturowa: T70 OC, T40 OC
Firma Murata, której jesteśmy przedstawicielem, wykorzystując kilka spośród opracowanych przez siebie czujników oraz komponenty wynalezione dla bardzo profesjonalnych funkcji, zaprojektowała urządzenie, które nazwała Murata Boy (http://www.murataboy.com). Zaprojektowano je, aby zademonstrować umiejętności pracowników firmy Murata, którzy zawodowo zajmują się projektowaniem i budowaniem automatów produkcyjnych w fabrykach na całym świecie. Jest ono również przykładem zastosowania technologii firmy Murata.

Strona 17 z 17