Mechanika

Przedłużane głowice i trzpienie KJ40, KJ60, KJ70

trzpienie i przedluzanie glowic drawing